Home Fidesa

1e afspraak

Home Bekken
fysiotherapie

Uitleg Bekken
fysiotherapie

Mannen

Vrouwen

Zwangerschap

Kinderen

Informatie & Formulieren

Tarieven

Contact

Privacy Policy

Klachtenregeling

 

Bekkenfysiotherapie

   
     


Formulieren.

Op deze pagina vindt u onze oefeningen, achtergrondinformatie en vragenlijsten.

Veel bestanden zijn in PDF formaat. U dient hiervoor Adobe Reader te hebben geÔnstalleerd op uw PC.
Indien dit niet het geval klik op de volgende button klik hier
Het kan zijn dat u Pop ups moet toestaan om de PDF bestanden te kunnen openen.


1. Oefeningen

2. Achtergrondinformatie

3. Vragenlijsten om handmatig in te vullen (PDF)

4. Vragenlijsten om op de PC in te vullen.

5. Video's
 

© Op alle onderstaande bestanden berust Copyright.

 

1. Oefeningen (MP3 & video)

A. Bekkenbodem

 • Bewustwordingsoefeningen voor de bekkenbodem in PDF en geluidsbestand.

1. Waar zit de bekkenbodem (vrouw)

2. Aanspannen en ontspannen (vrouw)

3. Aanspannen met uitademen en ontspannen
vrouw)

4. Langer aanspannen en ontspannen (vrouw)

5. Verschillende houdingen (vrouw)

6. Waar zit de Bekkenbodem (man)

 

7. Aanspannen en ontspannen (man)

 

    

 • Oefentherapie voor bekkenbodem
 
 • Voorbeeldcurve
 
 • Venepomp oefeningen
 

B. Bekken

1. Ruglig bil- en rugspieren

 

2. Kruiphouding

 

3. Ruglig buikspieren

 

4. Ruglig liezen         

 

 Top
 

2. Achtergrondinformatie.

 

 
 
 

Top
 

3. Vragenlijsten om handmatig in te vullen (PDF)

Deze lijsten kunt u uitprinten, handmatig invullen en daarna meenemen naar de praktijk.

 • FSDS

 
 • FSFI
 
 • Global perceived effect
 
 • IIQ urineverlies
 
 • Plaslijst (PDF)
 
 • Poep dagboek
 
 • Prafab (stressincontinentie)
 
 • PSK
 
 • Quebec Back Pain Disability Scale
 
 • RDQ
 
 • Selfefficacy scale
 
 • Tampa scale
 
 • Vaizey
 
 • Vragenlijst mannen (NIH-CPSI)
 


Top

4. Vragenlijsten om op de PC in te vullen

Bij het invullen gebruikt u de TAB toets om steeds naar het volgende invulveld te gaan.

Voor het formulier "vragenlijst mannen" Gebruik cijfer 1 voor ja of dat wat van u op toepassing is. Indien fout ingevuld kunt u het ingevulde cijfer weer verwijderen met de "del" toets. Het systeem zal automatisch alle ingevulde informatie optellen.

Voor het formulier PELFIS vrouw kunt u in een leeg invulveld tekst invoeren en bij de "pull down menu's" op het pull down tekentje klikken en dan een keuze maken uit de diverse antwoorden

Op de bovenstaande wijze doorloopt u achter elkaar alle in te vullen velden van deze formulieren. Als u weer terug bent bij uw naam dan heeft u het formulier geheel ingevuld.

 
 
 • FIQL
 

Top

5. Video
 • Uitleg Bekkenbodem vrouw

Klik voor video  
 • Uitleg Bekkenbodem man
Klik voor video  
 • Urineverlies vrouw
Klik voor video  
 • Urineverlies man
Klik voor video  
 • Werking blaasfunctie man & vrouw
Klik voor video  
 • Werking darm man & vrouw
Klik voor video  

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidesa.nl.

Top