Home Fidesa

1e afspraak

Home Bekken
fysiotherapie

Uitleg Bekken
fysiotherapie

Mannen

Vrouwen

Zwangerschap

Kinderen

Informatie & Formulieren

Tarieven

Contact

Privacy Policy

Klachtenregeling

Bekkenfysiotherapie Maud van Rutten


Klachtenregeling

Algemeen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiŽnten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Deze zijn samen met Zorgbelang Nederland (patiŽnten organisatie) opgesteld

 

Fidesa

U mag erop rekenen dat de behandelaar bij Fidesa u zo goed mogelijk behandelt. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliŽnten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.
De volgorde van uw mogelijkheden m.b.t. uw klacht is het volgende;

  • gesprek met uw Fysiotherapeut
  • inschakelen en raadplegen klachtencommissie van het KNGF   
  • klacht indienen bij de Geschillen commissie Fysiotherapie
  • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Proces

Fidesa stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van Fidesa. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek kunt u doen bij uw behandelend fysiotherapeut.

Fidesa zal binnen 6 weken (met een verlengingsoptie van 4 weken) na het aangeven van uw klacht bij uw fysiotherapeut met een schriftelijke verklaring komen. In deze verklaring zal tenminste een oordeel moeten worden gegeven over uw klacht en de te nemen maatregelen.

Onderdeel van de klachtenregeling is dat u als patiŽnt ook gebruik kunt maken van een klachtenfunctionaris die door het KNGF beschikbaar kan worden gesteld. Deze functionarissen adviseren patiŽnten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Een goede klachtenopvang aan het begin kan geschillen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie voorkomen en beperken.

Wanneer een patiŽnt het niet eens is met het gegeven oordeel en over de te nemen maatregelen over een klacht, en na overleg met een klachtenfunctionaris van de KNGF, dan kan hij dit geschil ook nog voorleggen bij de  Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van Ä 25.000,-. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het reglement is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil, altijd nog een optie is voordat definitieve een uitspraak volgt.
Een dergelijke bindende uitspraak hoeft niet tot een (voor beide partijen) prettige oplossing te leiden, terwijl er bij een klachtenafhandeling via een klachtenfunctionaris van het KNGF vaak naar een goede en bevredigende oplossing gezocht wordt.

Mocht u er niet uitkomen met uw behandelend fysiotherapeut of de praktijk, dan kunt u ook een klachten formulier van het KNGF downloaden via deze link; KLACHTENFORMULIER KNGF

Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing.

Onze praktijk en fysiotherapeut(en) zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling, beroepsvereniging voor de fysiotherapie. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com

Achtergrond informatie:

Terug naar boven