Klik hier om naar Coaching te gaan. Klik hier om naar (kinder) bekkenfysiotherapie te gaan Klik hier om naar Zwangerschapshaptonomie te gaan Kies uit 1 van de 3 groene specialisaties voor verdere informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

 

Klik voor bekijken document     

                    

Maak uw keuzes (klik) uit de bovenstaande 3 opties:

Welkom bij Fidesa, de website van Maud van Rutten, bekkenfysiotherapeut MSPT

Fidesa is afgeleid van FIDES, latijn voor vertrouwen. Bekkenfysiotherapie heeft vaak
te maken met emotioneel beladen aandoeningen, daarom is vertrouwen zo belangrijk


Privacy Policy Fidesa

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidesa.nl.